Pozvánka na členskou schůzi č. 32

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
30. května 2022 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2021
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2021
 4. Informace o čerpání z fondu oprav v roce 2021 – budoucí akce
 5. Pořízení nové výpočetní techniky
 6. Generální oprava balkonů v domě
 7. Zvýšení záloh na výtah a společnou elektřinu v domě
 8. Termín výplaty přeplatků
 9. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva

Odečet vodoměrů 2021

Domovník Bytového družstva Julie pan Miroslav Jindra provede odečet vodoměrů v bytech ve vchodech:

 • č. p. 2552 a 2553: 29. 11. 2021, průběžně v čase od 9 do 18 hodin
 • č. p. 2554 a 2555: 30. 11. 2021, průběžně v čase od 9 do 18 hodin

Žádáme členy družstva o umožnění přístupu k vodoměrům pro odečet SV a TUV. Děkujeme.

Nové představenstvo družstva

Na 31. členské schůzi konané 4. 10. 2021 bylo zvoleno nové představenstvo Bytového družstva Julie.

Předseda: Michal Klihavec

Členové: Ivana Jindrová, Václav Černý, Eva Chloubová

Děkujeme dnes již bývalému předsedovi Josefu Kočárovi, který se na správě našeho domu podílel od samého založení bytového družstva v roce 1997.

Pozvánka na členskou schůzi č. 31

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
4. října 2021 – úterý od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2020
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2020
 4. Informace o čerpání z fondu oprav v roce 2020 – budoucí akce
 5. Generální oprava balkónů v domě
 6. Změna pojištění domu
 7. Dispečink opravu elektro – firma Blesk
 8. Volba nového představenstva družstva, předseda a tři členové
 9. Diskuse

Kočár Josef v. r.

Pozvánka na členskou schůzi č. 30

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
12. října 2020 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2019
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2019
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2019 – akce v roce 2020
 5. Výměna vodoměrů na SV a TUV v bytech
 6. Diskuse

Vstup pouze v roušce.
Přineste si vlastní psací potřebu.

Kočár Josef v. r.