Pozvánka na členskou schůzi č. 25

Představenstvo Družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 25. května 2015 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2014
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2014
 4. Zpráva o plnění čerpání z fondu oprav za rok 2014 – 2015, výhled na další roky.
 5. Informace o výsledku změny stanov dle zákona č. 89/2012 a 90/2012 Sb.
 6. Informace o dlužnících nájemného
 7. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2014
 8. Projednání žádosti o montáž venkovních žaluzií – stavební oznámení
 9. Diskuse
  – krmení holubů
  – úřední hodiny o prázdninách
  – informace o výměně měřidel SV a TUV
  – upozornění na vandalismus v čp. 2555 – výtah

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie