Výměna a odečet vodoměrů na SV a TUV

Ve dnech 27. listopadu – 29. listopadu (pátek – neděle) proběhne výměna vodoměrů na SV a UV ve všech bytech našeho družstva za nové vodoměry.

Žádáme členy o zpřístupnění bytu a vytvoření dostatečného prostoru ve stupačce pro výměnu. Výměnu bude provádět domovník družstva pan Jindra Miroslav.

Předpokládané doby výměny:

pátek: 8.00 – 16.00
sobota: 10.00 – 17.00
neděle: 10.00 – 17.00

Případné dotazy – každé pondělí v úředních hodinách v kanceláři družstva.

představenstvo družstva