Pozvánka na členskou schůzi č. 26

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
16. května 2016 – pondělí – od 18.00 hodin
v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2015
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2015
 4. Volba předsedy kontrolní komise – náhrada za p. Markovičovou
 5. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2015, výhled na další roky
 6. Informace splacení hypotéky za výtahy k 31. 12. 2016 a projednání využití této částky
 7. Informace o dlužnících nájemného za rok 2015
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2015
 9. Diskuse
  – úřední hodiny o prázdninách
  – využívání úředních hodin

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie