Pozvánka na členskou schůzi č. 27

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
12. června 2017 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2016
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2016
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2016
 5. Rozšíření kamerového systému u vchodů do domu – 4 ks
 6. Revitalizace – strojovna ústředního topení
 7. Hydroizolace základů domu čp. 2555 – 2554
 8. Projednání úklidu společných prostor – úklidová firma
 9. Informace o dlužnících nájemného za rok 2016
 10. Návrh na zpoplatnění upomínek za nájemné
 11. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2016
 12. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách
  – informace o kontejneru

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie