Pozvánka na členskou schůzi č. 28

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
28. května 2018 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2017
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2017
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2017 – výhled
 5. Volba představenstva BD Julie – předseda, členové představenstva
 6. Informace o dlužnících nájemného za rok 2017
 7. Úprava plateb – správní poplatky, věcně usměrněné nájemné
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2017
 9. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie