Pozvánka na členskou schůzi č. 29

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
27. května 2019 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

  1. Projednání nových převodů členských podílů
  2. Hospodářský výsledek za rok 2018
  3. Projednání rozdělení HV za rok 2018
  4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2018 – výhled 2019-2020
  5. Volba nového člena kontrolní komise
  6. Úprava plateb – společná elektřina
  7. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2018
  8. Diskuse:
    – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie