Pozvánka na členskou schůzi č. 30

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
12. října 2020 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

  1. Projednání nových převodů členských podílů
  2. Hospodářský výsledek za rok 2019
  3. Projednání rozdělení HV za rok 2019
  4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2019 – akce v roce 2020
  5. Výměna vodoměrů na SV a TUV v bytech
  6. Diskuse

Vstup pouze v roušce.
Přineste si vlastní psací potřebu.

Kočár Josef v. r.