Pozvánka na členskou schůzi č. 31

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
4. října 2021 – úterý od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

  1. Projednání nových převodů členských podílů
  2. Hospodářský výsledek za rok 2020
  3. Projednání rozdělení HV za rok 2020
  4. Informace o čerpání z fondu oprav v roce 2020 – budoucí akce
  5. Generální oprava balkónů v domě
  6. Změna pojištění domu
  7. Dispečink opravu elektro – firma Blesk
  8. Volba nového představenstva družstva, předseda a tři členové
  9. Diskuse

Kočár Josef v. r.