Pozvánka na členskou schůzi č. 32

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
30. května 2022 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

  1. Projednání nových převodů členských podílů
  2. Hospodářský výsledek za rok 2021
  3. Projednání rozdělení HV za rok 2021
  4. Informace o čerpání z fondu oprav v roce 2021 – budoucí akce
  5. Pořízení nové výpočetní techniky
  6. Generální oprava balkonů v domě
  7. Zvýšení záloh na výtah a společnou elektřinu v domě
  8. Termín výplaty přeplatků
  9. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva