Pozvánka na členskou schůzi č. 34

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 23. května 2024 – čtvrtek – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

  1. Projednání nových převodů členských podílů
  2. Hospodářský výsledek za rok 2023
  3. Projednání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
  4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2023
  5. Navýšení záloh za úklid v domě
  6. Soukromá žádost člena družstva – Gantulga Ganjuur
  7. Termín výplaty přeplatků
  8. Stav sušárny v čp. 2552
  9. Volby představenstva
  10. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva