Archiv autora: jindra.jan

Pozvánka na členskou schůzi č. 34

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 23. května 2024 – čtvrtek – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2023
 3. Projednání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2023
 5. Navýšení záloh za úklid v domě
 6. Soukromá žádost člena družstva – Gantulga Ganjuur
 7. Termín výplaty přeplatků
 8. Stav sušárny v čp. 2552
 9. Volby představenstva
 10. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva

Pozvánka na členskou schůzi č. 33

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
16. května 2023 – úterý – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2022
 3. Projednání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2022 – budoucí akce
 5. Projednání projektové dokumentace zateplení obvodového pláště a sanace balkonů
 6. Zvýšení záloh v domě
 7. Odměňování představenstva bytového družstva
 8. Termín výplaty přeplatků
 9. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva

Pozvánka na členskou schůzi č. 32

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
30. května 2022 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2021
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2021
 4. Informace o čerpání z fondu oprav v roce 2021 – budoucí akce
 5. Pořízení nové výpočetní techniky
 6. Generální oprava balkonů v domě
 7. Zvýšení záloh na výtah a společnou elektřinu v domě
 8. Termín výplaty přeplatků
 9. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva

Odečet vodoměrů 2021

Domovník Bytového družstva Julie pan Miroslav Jindra provede odečet vodoměrů v bytech ve vchodech:

 • č. p. 2552 a 2553: 29. 11. 2021, průběžně v čase od 9 do 18 hodin
 • č. p. 2554 a 2555: 30. 11. 2021, průběžně v čase od 9 do 18 hodin

Žádáme členy družstva o umožnění přístupu k vodoměrům pro odečet SV a TUV. Děkujeme.

Nové představenstvo družstva

Na 31. členské schůzi konané 4. 10. 2021 bylo zvoleno nové představenstvo Bytového družstva Julie.

Předseda: Michal Klihavec

Členové: Ivana Jindrová, Václav Černý, Eva Chloubová

Děkujeme dnes již bývalému předsedovi Josefu Kočárovi, který se na správě našeho domu podílel od samého založení bytového družstva v roce 1997.