Archiv autora: jindra.jan

Pozvánka na členskou schůzi č. 31

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
4. října 2021 – úterý od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2020
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2020
 4. Informace o čerpání z fondu oprav v roce 2020 – budoucí akce
 5. Generální oprava balkónů v domě
 6. Změna pojištění domu
 7. Dispečink opravu elektro – firma Blesk
 8. Volba nového představenstva družstva, předseda a tři členové
 9. Diskuse

Kočár Josef v. r.

Pozvánka na členskou schůzi č. 30

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
12. října 2020 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2019
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2019
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2019 – akce v roce 2020
 5. Výměna vodoměrů na SV a TUV v bytech
 6. Diskuse

Vstup pouze v roušce.
Přineste si vlastní psací potřebu.

Kočár Josef v. r.

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2020

6. července 2020 – státní svátek
13. července 2020 – 18.00 do 19.00
20. července 2020 – zavřeno
27. července 2020 – 18.00 do 19.00
3. srpna 2020 – zavřeno
10. srpna 2020 – 18.00 do 19.00
17. srpna 2020 – zavřeno
24. srpna 2020 – 18.00 do 19.00
31. srpna 2020 – zavřeno

Změny úředních hodin jsou provedeny z důvodu čerpání dovolených členů představenstva a nízkého zájmu ze strany členů družstva v době prázdnin.

Kočár Josef v. r.

Hydroizolace suterénních stěn

V pondělí 8. 6. 2020 budou zahájeny práce na hydroizolaci suterénních stěn našeho domu. Práci bude provádět firma TEPO s.r.o. Předpokládaná doba realizace jsou 4 měsíce.

Žádáme členy družstva o zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k úrazu.