Archiv rubriky: Pozvánky

Pozvánka na členskou schůzi č. 29

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
27. května 2019 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2018
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2018
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2018 – výhled 2019-2020
 5. Volba nového člena kontrolní komise
 6. Úprava plateb – společná elektřina
 7. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2018
 8. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 28

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
28. května 2018 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2017
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2017
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2017 – výhled
 5. Volba představenstva BD Julie – předseda, členové představenstva
 6. Informace o dlužnících nájemného za rok 2017
 7. Úprava plateb – správní poplatky, věcně usměrněné nájemné
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2017
 9. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 27

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
12. června 2017 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2016
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2016
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2016
 5. Rozšíření kamerového systému u vchodů do domu – 4 ks
 6. Revitalizace – strojovna ústředního topení
 7. Hydroizolace základů domu čp. 2555 – 2554
 8. Projednání úklidu společných prostor – úklidová firma
 9. Informace o dlužnících nájemného za rok 2016
 10. Návrh na zpoplatnění upomínek za nájemné
 11. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2016
 12. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách
  – informace o kontejneru

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 26

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
16. května 2016 – pondělí – od 18.00 hodin
v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2015
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2015
 4. Volba předsedy kontrolní komise – náhrada za p. Markovičovou
 5. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2015, výhled na další roky
 6. Informace splacení hypotéky za výtahy k 31. 12. 2016 a projednání využití této částky
 7. Informace o dlužnících nájemného za rok 2015
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2015
 9. Diskuse
  – úřední hodiny o prázdninách
  – využívání úředních hodin

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 25

Představenstvo Družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 25. května 2015 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2014
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2014
 4. Zpráva o plnění čerpání z fondu oprav za rok 2014 – 2015, výhled na další roky.
 5. Informace o výsledku změny stanov dle zákona č. 89/2012 a 90/2012 Sb.
 6. Informace o dlužnících nájemného
 7. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2014
 8. Projednání žádosti o montáž venkovních žaluzií – stavební oznámení
 9. Diskuse
  – krmení holubů
  – úřední hodiny o prázdninách
  – informace o výměně měřidel SV a TUV
  – upozornění na vandalismus v čp. 2555 – výtah

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie