Pozvánka na členskou schůzi č. 29

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
27. května 2019 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2018
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2018
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2018 – výhled 2019-2020
 5. Volba nového člena kontrolní komise
 6. Úprava plateb – společná elektřina
 7. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2018
 8. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 28

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
28. května 2018 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2017
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2017
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2017 – výhled
 5. Volba představenstva BD Julie – předseda, členové představenstva
 6. Informace o dlužnících nájemného za rok 2017
 7. Úprava plateb – správní poplatky, věcně usměrněné nájemné
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2017
 9. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2017

3. červenec 2017 – zavřeno
10. července 2017 – 18.00 do 19.00
17. července 2017 – zavřeno
24. července 2016 – 18.00 do 19.00
31. července 2017 – zavřeno
7. srpna 2017 – 18.00 do 19.00
14. srpna 2017 – zavřeno
22. srpna 2017 – 18.00 do 19.00
28. srpna 2016 – zavřeno

Změny úředních hodin jsou provedeny z důvodu čerpání dovolených členů představenstva a nízkého zájmu ze strany členů družstva v době prázdnin.

Žádáme členy družstva, kteří potřebují potvrzení pro sociální odbor, aby své záležitosti vyřídili 10. července 2017.

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 27

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 
12. června 2017 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2016
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2016
 4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2016
 5. Rozšíření kamerového systému u vchodů do domu – 4 ks
 6. Revitalizace – strojovna ústředního topení
 7. Hydroizolace základů domu čp. 2555 – 2554
 8. Projednání úklidu společných prostor – úklidová firma
 9. Informace o dlužnících nájemného za rok 2016
 10. Návrh na zpoplatnění upomínek za nájemné
 11. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2016
 12. Diskuse:
  – úřední hodiny o prázdninách
  – informace o kontejneru

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie