Úřední hodiny v červenci a srpnu 2016

4. červenec 2016 – zavřeno
11. července 2016 – 18.00 do 19.00
18. července 2016 – zavřeno
25. července 2016 – 18.00 do 19.00
1. srpna 2016 – zavřeno
8. srpna 2016 – 18.00 do 19.00
15. srpna 2016 – zavřeno
22. srpna 2016 – 18.00 do 19.00
29. srpna 2016 – zavřeno

Změny úředních hodin jsou provedeny z důvodu čerpání dovolených členů představenstva a nízkého zájmu ze strany členů družstva v době prázdnin.

Žádáme členy družstva, kteří potřebují potvrzení pro sociální odbor, aby své záležitosti vyřídili 11. července 2016.

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 26

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
16. května 2016 – pondělí – od 18.00 hodin
v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2015
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2015
 4. Volba předsedy kontrolní komise – náhrada za p. Markovičovou
 5. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2015, výhled na další roky
 6. Informace splacení hypotéky za výtahy k 31. 12. 2016 a projednání využití této částky
 7. Informace o dlužnících nájemného za rok 2015
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2015
 9. Diskuse
  – úřední hodiny o prázdninách
  – využívání úředních hodin

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Výměna a odečet vodoměrů na SV a TUV

Ve dnech 27. listopadu – 29. listopadu (pátek – neděle) proběhne výměna vodoměrů na SV a UV ve všech bytech našeho družstva za nové vodoměry.

Žádáme členy o zpřístupnění bytu a vytvoření dostatečného prostoru ve stupačce pro výměnu. Výměnu bude provádět domovník družstva pan Jindra Miroslav.

Předpokládané doby výměny:

pátek: 8.00 – 16.00
sobota: 10.00 – 17.00
neděle: 10.00 – 17.00

Případné dotazy – každé pondělí v úředních hodinách v kanceláři družstva.

představenstvo družstva

Pozvánka na členskou schůzi č. 25

Představenstvo Družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 25. května 2015 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2014
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2014
 4. Zpráva o plnění čerpání z fondu oprav za rok 2014 – 2015, výhled na další roky.
 5. Informace o výsledku změny stanov dle zákona č. 89/2012 a 90/2012 Sb.
 6. Informace o dlužnících nájemného
 7. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2014
 8. Projednání žádosti o montáž venkovních žaluzií – stavební oznámení
 9. Diskuse
  – krmení holubů
  – úřední hodiny o prázdninách
  – informace o výměně měřidel SV a TUV
  – upozornění na vandalismus v čp. 2555 – výtah

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Pozvánka na členskou schůzi č. 24

Představenstvo Družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 29. července 2014 – úterý – od 16.00 hodin na adrese: Smetanovo nám. 292, 436 01 Litvínov.

Program schůze:

 1. Projednání přijetí nových stanov – Bytové družstvo Julie

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Příloha:
Stanovy bytového družstva Julie


Poznámka:
Členské schůze proběhne za účasti zástupců členů družstva na základě plných mocí.