Pozvánka na členskou schůzi č. 24

Představenstvo Družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 29. července 2014 – úterý – od 16.00 hodin na adrese: Smetanovo nám. 292, 436 01 Litvínov.

Program schůze:

 1. Projednání přijetí nových stanov – Bytové družstvo Julie

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Příloha:
Stanovy bytového družstva Julie


Poznámka:
Členské schůze proběhne za účasti zástupců členů družstva na základě plných mocí.

Pozvánka na členskou schůzi č. 23

Představenstvo družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 26. května 2014 – pondělí – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

 1. Projednání nových převodů členských podílů
 2. Hospodářský výsledek za rok 2013
 3. Projednání rozdělení HV za rok 2013
 4. Volba představenstva družstva
 5. Plán čerpání z fondu oprav na rok 2014-2015
 6. Informace o připravované změně stanov a nájemních smluv dle zákona č. 89/2012 a 90/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014
 7. Informace o dlužnících nájemného
 8. Termín výplaty přeplatků z vyúčtování služeb roku 2013
 9. Projednání žádosti o montáž venkovních žaluzií – stavební oznámení
 10. Diskuse
  – úklid na chodbách
  – kouření ve výtahu a na chodbě domu
  – úřední hodiny o prázdninách

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie