Představenstvo

Statutárními orgány bytového družstva jsou:

Předseda družstva
Josef Kočár

Místopředseda družstva:
Ivana Jindrová

Člen představenstva
Eva Chloubová

Člen představenstva
Zlatuše Gamplová

Za představenstvo jedná navenek předseda družstva. V době jeho nepřítomnosti zastupují předsedu družstva členové představenstva v pořadí stanoveném členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden člen představenstva.