Pozvánka na členskou schůzi č. 24

Představenstvo Družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne 29. července 2014 – úterý – od 16.00 hodin na adrese: Smetanovo nám. 292, 436 01 Litvínov.

Program schůze:

  1. Projednání přijetí nových stanov – Bytové družstvo Julie

Kočár Josef v. r.
předseda družstva Julie

Příloha:
Stanovy bytového družstva Julie


Poznámka:
Členské schůze proběhne za účasti zástupců členů družstva na základě plných mocí.