Pozvánka na členskou schůzi č. 33

Představenstvo Bytového družstva Julie Vás zve na členskou schůzi, která se koná dne
16. května 2023 – úterý – od 18.00 hodin v prostorách suterénu v domě.

Program schůze:

  1. Projednání nových převodů členských podílů
  2. Hospodářský výsledek za rok 2022
  3. Projednání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
  4. Informace o čerpání z fondu oprav za rok 2022 – budoucí akce
  5. Projednání projektové dokumentace zateplení obvodového pláště a sanace balkonů
  6. Zvýšení záloh v domě
  7. Odměňování představenstva bytového družstva
  8. Termín výplaty přeplatků
  9. Diskuse

Michal Klihavec v. r.
Předseda družstva